Selvitykset

Selvitystemme tarkoituksena on tuottaa kotoutumista edistävää asiantuntijatietoa viranomaisille, asiantuntijoille ja päättäjillesekä paikallisella että kansallisella tasolla.

Lisäksi tuotamme ajantasaista tietoa Suomen venäjänkielisestä väestöstä auttaaksemme instituutioita ja muita toimijoita ymmärtämään maahan muuttaneiden tarpeita ja haasteita.

Ajankohtaista

Suomen venäjänkieliset 2022‑selvitys

Cultura‑säätiön tavoitteena on edistää Suomessa asuvien venäjänkielisten kotoutumista ja osallisuutta tarjoamalla tietoa. Tähän pyritään useiden vuosien ajan tehdyillä selvitysprojekteilla, mukaan lukien "Suomen venäjänkieliset: tässä ja nyt" -selvitys vuonna 2017. Uusin selvitys keskittyy erityisesti venäjänkielisten näkemyksiin keväällä 2022, kun venäjänkielinen väestörakenne alkoi muuttumaan merkittävästi Ukrainan kriisin seurauksena. Tämä kyselytutkimusraportti tarjoaa ajantasaista tietoa venäjänkielisten näkemyksistä suomalaiseen yhteiskuntaan ja ajankohtaisiin teemoihin liittyen. Kirjallisuuskatsaus puolestaan taustoittaa näitä tuloksia vuosien 2017–2022 tutkimustiedolla. Raportissa esitetään myös asiantuntijoiden tulkintoja, toimenpidesuosituksia ja kysymyksiä tulevaa tutkimusta ajatellen. Seurantaselvitys on tarkoitus toteuttaa vuonna 2024.

Muut selvitykset