Selvitykset

2024

Suomen venäjänkieliset 2024-seurantaselvitys

Tavoite

Selvittää, mitä on muuttunut kahden vuoden aikana venäjänkielisten suhtautumisessa maailman tapahtumiin, kokemuksiin ja hyvinvointiin Suomessa.

Kuvaus

Seurantaselvitys on jatkoa vuonna 2022 toteutetulle selvitykselle, joka kartoitti Suomen venäjänkielisten näkemyksiä suomalaisesta yhteiskunnasta sekä Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan. Seurantaselvityksessä tullaan käsittelemään samoja kysymyksiä, mutta myös uusia, jotka keskittyvät erityisesti venäjänkielisten medialuottamukseen ja median käyttöön. Selvityksen tavoitteena on saada kattava ja vertailukelpoinen kuva Suomessa asuvien venäjänkielisten näkemyksistä, josta käy ilmi asenteiden kehityssuunta.

Nostot

Suunnitellun seurantaselvityksen aloitusajankohta on huhtikuun alkupuoli 2024, ja kokonaisuuden toivotaan valmistuvan syyskuuhun 2024 mennessä.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

AJANKOHTAISTA SELVITYKSESTÄ