Ohjelmasta

Ohjelman painopisteet

Ajankohtainen tieto Suomen venäjänkielisestä väestöstä

Cultura‑säätiö toteuttaa tutkimuksia ja analysoi niiden tuloksia tuottaakseen ajantasaista tietoa Suomen venäjänkielisestä väestöstä. Tämä auttaa päättäjiä ja instituutioita ymmärtämään paremmin väestön tarpeita ja haasteita.

Asiantuntemus ja tuki kotoutumisen edistämisessä

Tuemme ja neuvomme valtion hallinnon, kuntien, järjestö‑ ja yksityissektorin toimijoita kotoutumista edistävien palveluiden kehittämisprosesseissa. Näin varmistamme, että palvelut vastaavat tehokkaasti kohderyhmän tarpeisiin.

Tapahtumat ja koulutukset

Toteutamme asiantuntijoille sekä laajemmalle yleisölle suunnattuja tapahtumia kuten seminaareja, koulutuksia ja työpajoja mm. monimuotoisuuteen ja osallisuuteen liittyen.

Kansainvälinen yhteistyö

Cultura‑säätiö jakaa ja etsii hyväksi todettuja käytäntöjä kotoutumisen edistämisestä kansainvälisesti, esimerkiksi yhteistyössä Euroopan unionin ja Pohjoismaiden kanssa.

CulturaWeek. Konferenssi

Asiantuntija‑ ja kulttuuriohjelmasta koostuva vuosittainen monialainen tapahtuma tarjoaa foorumin moninaisuus- ja integraatiokysymyksistä kiinnostuneiden toimijoiden kohtaamisille ja dialogille. Konferenssi tarjoaa eksperteille, asiantuntijoille ja sidosryhmille mahdollisuuden tutustua uusimpiin selvityksiimme ja saada ajantasaista tietoa kotoutumisen edistämisestä, osallisuudesta ja Suomen venäjänkielisestä väestöstä.