Selvitykset

2022

Turun Kaupunginteatterin muun kuin suomenkielisistä asiakkaista

Osallistava selvitys

Kuva: tkteatteri.fi
Kuva: tkteatteri.fi

Tavoite

Cultura‑säätiön ja Turun Kaupunginteatterin osallistavan selvityksen tarkoituksena oli selvittää, miksi kielivähemmistöihin kuuluvat eivät juurikaan käytä Turun Kaupunginteatterin palveluita tai koe niitä omakseen.

Päätavoitteena oli tarjota Turun Kaupunginteatterille keinoja kasvattaa ja monipuolistaa kävijäkuntaansa ja tulla inklusiivisemmaksi tarjonnassaan sekä saada palautetta yhteisöltä organisaation kehittämistyöhön.

Kuvaus

Osallistava selvitys sisälsi kyselyn toteuttamisen, keskustelutilaisuuksien järjestämisen ja kerätyn materiaalin käsittelyn ja analysoinnin. Selvityksen kohderyhmäksi oli valittu kaksi isointa ei‑suomen- tai -ruotsinkielisten ryhmää Turussa eli venäjänkieliset ja arabiankieliset.

Nostot

“Yleisesti ottaen osallisuutta edistävän toiminnan tulee herättää ihmisissä kiinnostusta ja motivaatiota, mutta on äärimmäisen tärkeää, että instituutio itse on valmis sitoutumaan ja avautumaan. Tässä tapauksessa tuntuu, että sekä Turun kaupunginteatteri että ihmiset ovat valmiita vuoropuheluun ja pitkäjänteisen yhteistyön edistämiseen.”

Yhteistyökumppanit

Lue lisää