Hankkeet

Ohjelman hankkeet keskittyvät kehittämään toimintamalleja, joita valtion ja kuntien viranomaiset sekä muut sidosryhmät voivat hyödyntää kotoutumispalveluissa. Tavoitteena on parantaa kotoutumispalveluiden saavutettavuutta ja yhteiskunnallista osallisuutta.

Hankkeisiimme kuuluu niin selvityksiä ja tietopaketteja kuin osallistavia tapahtumia ja dialogeja. Hyödynnämme kulttuuria ja palvelumuotoilua kotoutumisen ja osallisuuden edistämisessä.

Ajankohtaista

Muut hankkeet