Selvitykset

2023

Luottamuksen illuusio: tunteeko suomalainen media yleisönsä

Kuva: Sebastian Svenson. Unsplash
Kuva: Sebastian Svenson. Unsplash

Tavoite

Selvittää suomalaisen mediakentän näkemyksiä sekä median käyttäjien että median tekijöiden monimuotoisuudesta.

Kuvaus

Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat media‑alalla erilaisissa tehtävissä toimivat henkilöt, kuten toimittajat, asiantuntijat, päätoimittajat, toimitusten esimiehet, tuottajat ja freelancerit. Tiedonkeruu järjestettiin elokuussa 2023. Kyselyyn vastasi yhteensä 315 media-alalla työskentelevää henkilöä. Sähköisen tiedonkeruun lisäksi toteutettiin jatkohaastattelut, joiden tavoitteena oli laajentaa ymmärrystä tutkimuksen tuloksista.

Nostot

Kyselyn tulosten mukaan toimittajat kokevat erittäin tärkeänä, että mediassa näkyy ja kuuluu etninen moninaisuus. Moninaisuuden näkyvyydestä huolimatta toimittajilla on eriäviä näkemyksiä siitä, millä tavoin moninaisuutta mediassa voidaan edistää ja miten moninaisuuteen liittyviä aiheita ja ilmiöitä tulisi mediassa käsitellä.

Kolmasosa vastaajista ei osannut sanoa, kuinka suuri osa heidän yleisöstään kuuluu etnisiin vähemmistöryhmiin tai yhteisöihin. Monet toimittajat eivät välttämättä osaa hyödyntää potentiaalia, joka liittyy moninaisiin yleisöihin.

Jatkohaastatteluissa kerrottiin avoimesti, että verkostojen ja kontaktien puute saattaa olla esteenä moniäänisen yleisön tavoittamiseksi.

Yhteistyökumppanit

Lue lisää