Toiminnot

2018

CulturaLab

Kulttuurilaitosten ja instituutioiden palveluiden kehittäminen

Kuva: Svetlana Mikhailova
Kuva: Svetlana Mikhailova

Tavoite

Kehittää uusia osallistavia yhteistyömalleja

Kuvaus

Yhteistyössä suomalaisten kulttuurilaitosten ja venäjänkielisten kanssa kehitetään uusia osallistavia työmalleja lisäämällä venäjänkielisten osallisuutta, laajentamalla monikielisten perheiden kulttuurimahdollisuuksia ja edistämällä tasavertaista vuoropuhelua.

Nostot

Vuosina 2017–2019 säätiö järjesti kaksi intensiivistä koulutuskokonaisuutta, joista valmistuneet museo‑ ja art mediation -freelancerit kehittivät osallistavia museo-ohjelmia lapsiperheille, laativat kaksikielisiä museo- ja katukävelyreittejä yhteistyössä museoiden kanssa sekä kehittivät ja toteuttivat useita osallistavia projekteja museonviikolle 2019.

Yhteistyökumppanit

Lue lisää