Selvitykset

2022

Suomen venäjänkieliset 2022-selvitys

Tavoite

Selvittää Suomen venäjänkielisen väestönosan näkemyksiä ja kokemuksia liittyen muuttuneeseen kansainväliseen tilanteeseen ja suomalaisesta yhteiskunnasta.

Kuvaus

Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti esiin tarpeen venäjänkielisen väestön kokemusten ja näkemysten selvittämiseen. Yhteistyössä Valtioneuvoston kanslian sekä Innolink Group Oy:n toimitettu selvityskokonaisuus koostuu vuonna 2022 toteutetuista laajasta (n. 1600 vastaajaa) kyselytutkimuksesta sekä kirjallisuuskatsauksesta.

Nostot

Selvityksen keskeisimmät löydökset koskevat Suomen venäjänkielisten suhtautumista suomalaisiin instituutioihin. Vastaajien luottamus poliisiin ja puolustusvoimiin on hyvin korkealla tasolla. Luottamus suomalaiseen mediaan on puolestaan verrattuna koko väestöön keskivertoa heikompi (41 %).

Yhteistyökumppanit

Lue lisää